Fontos információ!
 
 
Fontos információ!
 

Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Kedves Tanulók!
A koronavírus (COVID-19) járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében elrendelt intézkedések részeként, a kormány döntése alapján 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag átadása távolról, infokommunikációs eszközök használatával történik.
Az egyes tantárgyakból feldolgozandó tananyagokról, az ellenőrzés formájáról, a követelmények teljesítésének rendjéről, feltételeiről, az iskola és a szaktanárok részletesen tájékoztatatják a tanulókat és a szülőket, biztosítva a folyamatos kapcsolattartást. Kérem, hogy legfrissebb információkért kísérje figyelemmel a KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer és az iskola honlapját. A KRÉTA rendszer többirányú kommunikációs csatornákat (feljegyzések, elektronikus üzenetek, faliújság bejegyzések, e-Ügyintézés üzenetek és fájlcsatolmányok küldése) biztosít, és több olyan funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdőívek), melyek eredményesen támogatják az online tanulási folyamatokat.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tárgyalásokat folyatatott a mobilszolgáltatókkal, amelynek eredményeként a Telekom a Telenor és a Vodafone is biztosítja, hogy a KRÉTA rendszer mobilinternetes elérése ne terhelje az adatforgalmi keretet e három szolgáltatónál.
A szakképzési terület valamennyi munkatársa folyamatosan dolgozik azon, hogy a rendkívüli körülmények ellenére is biztosítható legyen az oktatás. Ennek érdekében az első napokban a tanulók tájékoztatásával, feladatok kijelölésével, a tananyagok meghatározásával segítik elsősorban a tanulók otthoni felkészülését.
Amennyiben a tanulónak nem állnak rendelkezésére a digitális munkarend alkalmazásához szükséges eszközök vagy internet-elérés, kérem haladéktalanul jelezze az iskolának a megfelelő megoldás megtalálása (pl. eszközkölcsönzés) érdekében.
A szintvizsgákat elhalasztják, iskolai javaslat alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.
Kérem, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban továbbra is csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook)is működik a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
Együttműködését nagyon köszönöm.

 

Pölöskei Gáborné
szakképzésért felelős helyettes államtitkár

Tájékoztató files/levl_szlk_.pdf
 

Várjuk kiscsoportok, osztályok jelentkezését műhelyfoglalkozásainkra!

GINOP-6.2.3-17-2017-00040

„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” projekt

Digitális Közösségi Alkotóműhely

címe: Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 3104 Salgótarján, Csokonai út 29.

Előzetes bejelentkezés és időpontegyeztetés: Tőzsérné Fenyvesi Tímea projektmenedzser 70/1980-330, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Nagy Attila szakmai vezető 70/1980-331, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A projektről bővebb információt a www.sszc.hu oldalon olvashatnak.

Tájékoztató

 


 GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására – A pályázat 2019. aug. 30-án lezárult.

 

– a kedvezményezett: Győri Műszaki Szakképzési Centrum, a Salgótarjáni Szakképzési Centrum együttműködő partnerként vesz részt a projektben.
– a támogatás összege: 2 milliárd Ft

– a támogatás mértéke: 100 %

– a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. április 30. (Új Gyakornoki programban meghosszabbítva)

GINOP-5.2.4-19- Új gyakornoki program

A Program alapvető célja a szakképzésből kilépő, felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése, amihez a vidéki vállalkozások a gyakornokok foglalkoztatásához bér- és járuléktámogatást igényelhetnek, illetve a gyakornok mellé a vállalkozás kijelölhet egy fő vállalaton belüli segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartót is, akinek a bérköltsége szintén elszámolható a pályázatban. Továbbá a Program a munkaterületének kialakítását is támogatja, azaz igényelhető támogatás anyagköltségre, eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére, vagy akár infrastrukturális és ingatlan beruházásra is.

Támogatás összege: minimum 2.500.000 Ft - maximum 22.176.000 Ft.


Támogatási formája: vissza nem térítendő
Foglalkoztatás ideje: 6 + 3 hónap
Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások
Pályázni lehet: 2019. november 26 – 2021. április 30.

Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható.

Gyakornokkal szembeni elvárások:

·         25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában

·         iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést (kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket)

·         a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik

·         felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik

·         a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált 


 

 

Tisztelt Vállalkozók!

A GINOP 5.2.4-19 Új gyakornoki programra pályázóknak igazolni kell, hogy felvették a kapcsolatot a területileg illetékes szakképzési centrummal, az ezt igazoló lapot csatolni kell a pályázati dokumentációhoz. Az igazolólapot – az Észak-magyarországi Régió esetében – az Egri Szakképzési Centrum kancellárja adja ki.

Kérjük, töltse le www.egriszc.hu oldalról a kapcsolatfelvételhez szükséges adatlapot, kitöltve küldje vissza a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e-mail címre, hogy ennek alapján el tudjuk készíteni az Igazoló lapot. Ugyanakkor telefonon szíveskedjen időpontot egyeztetni a projektmenedzsmenttel az igazolólap személyes átvételére. Tel: Szőke Csilla 06-70-331-1674

Az egyeztetett időpontban a vállalkozások képviseletére jogosult személyt várják az Egri Szakképzési Centrumban. Kérjük, vigye magával a kitöltött adatlap eredetijét!

A személyes megjelenéstől nem tudunk eltekinteni, hiszen ekkor kapnak tájékoztatást a későbbi projektegyüttműködésről és a szükséges dokumentációkezelésről.

Pályázati munkájukhoz sok sikert kívánunk!

INFORMÁCIÓ:

Egri Szakképzési Centrum:

·         Szőke Csilla 70-331-1674, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·         Petruszné Hervai Katalin 70-641-2977, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Salgótarjáni Szakképzési Centrum:

·         Gembiczki Ferenc 70-197-6440, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·         Baranyi Zoltán 70-197-6439, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·         Richweisz Éva 70-197-6443, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Online ügyfélszolgálatunk kérdését legkésőbb 2 munkanapon belül dolgozza fel.

 

Pályázati felhívás (büfé helyiségek bérbe vételére)

 

 


 

Felvételi tájékoztató 2019


Szakképzési Hídprogram

 

A jelentkezési lap beküldendő egy példányban a Salgótarjáni Szakképzési Centrum 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. címére. A második példányt kérjük a kiválasztott iskola címére postázni.

 

Jogszabályi háttér

 

(1) A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható felnőtt oktatásban. A Szakképzési Hídprogram elvégzése után lehetőség van a teljes szakképesítés, vagy más szakképesítés megszerzésére is.

(2) Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.

(3) A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.

(4) A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.

(5) A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

(6) A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt vevő pedagógus pótlékra jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak szerint.

(7) A Szakképzési Hídprogram kerettantervét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének kikérésével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletben határozza meg.

 

Részszakképesítés: Egy szakképesítés meghatározott moduljaiból épül fel, bizonyos munkakörök ellátására képesít.

 

Jelentkezési lapokat, amelyek a honlapról letölthetők a Salgótarjáni Szakképzési Centrum (3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.) valamint a választott tagintézmény címére szíveskedjenek 1-1 példányban megküldeni.

 

 Beküldési határidő:

 

tanév végén                2019.06.20-22.

 

javítóvizsgák után      2019.08.31.

Jelentkezési lap (Borbély)

Jelentkezési lap (Mikszáth)

Jelentkezési lap (Fáy)

  

A graphIT Kft. és a Salgótarjáni Szakképzési Centrum meghirdeti „Az év SOLID EDGE diák tervezője 2018!” versenyt, melyre bármely nappali tagozatos diák (középiskolás, főiskolás vagy egyetemista – diákigazolvány bemutatásával) pályázhat!

FŐNYEREMÉNY:
Havi 100.000,- forintos ösztöndíj egy éven keresztül

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK:
Havi 50.000,- forintos ösztöndíj egy éven keresztül,
Solid Edge haladó tanfolyam,
Solid Edge fejlesztői tanfolyam
és további tárgynyeremények…

 


Keressük az év diáktervezőjét

Keresik az év diáktervezőjét, így országos, sőt Kárpát-medencei szakmai versenyt hirdet a Salgótarjáni Szakképzési Centrum (SSzC) a Siemens világszerte elismert és használt Solid Edge tervezői programjának csapatával és annak magyarországi forgalmazójával, a graphIT Kft-vel közösen – jelentették be hétfőn a szervezők Salgótarjánban.

-Szeretnénk megmutatni, hogy a Nógrád megyei szakképzésben világszinten jegyzett oktatási eszközökkel dolgozunk, s tagintézményünk, a Stromfeld mérnök-tanárai is olyan ismeretekhez juttatják a diákjaikat, amelyek piacképesek, s az itt végzettek a megszerzett ismereteik révén komoly szakmai karrier előtt állnak – mondta elöljáróban az SSzC főigazgatója. Gembiczki Ferenc hangsúlyozta: „a Kormány kiemelt figyelmet fordít a jövő szakembereinek képzésére, ezért a szakképzési centrumokon keresztül biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek a legkorszerűbb ismeretek megszerzésérhez szükségesek. A nógrádi szakiskolákban az utóbbi években több száz millió forint értékű fejlesztéseket hajtottunk végre, s külön öröm, hogy a duális képzéshez olyan partnereket találunk, akik világszínvonalon végzik a tevékenységüket.”

A főigazgató elismerésnek és kihívásnak is tekinti a verseny megrendezését, s kifejezte reményét, hogy a döntő idején a megyénkben működő élvonalbeli vállalkozásoknak is egy olyan seregszemléjét tudnak majd biztosítani, amely jövőképet ad az itt élő, illetve a Kárpát-medence távolabbi tájairól ide látogató középiskolásoknak, illetve főiskolásoknak, egyetemistáknak.

Bozó János, a Stromfeld tagintézményvezetője is a duális képzés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, tanulóik gyakorlat-orientáltak, jól felkészültek, rendszeresen részt vesznek országos szakmai seregszemléken, s látogatják a legkorszerűbb gyárakat.

Bordás Áron, a verseny társrendezője, a graphIT Kft. marketing vezetője társaságukról elmondta: a Siemens PLM nemzetközi szoftverfejlesztő céget képviselik Magyarországon a 3D-s tervező, megmunkálás-tervező, végeselem analízis, termelésütemezés és digitális gyártási megoldások forgalmazásával. Olyan, világszerte népszerű CAD/CAM/CAE és PLM szoftvereket értékesítenek, mint a Solid Edge, az NX, a Teamcenter és a digitális gyártási, valamint logisztikai megoldásokat tartalmazó Tecnomatix termékcsalád. 2017 óta a graphIT Kft. – a korábbi Siemens együttműködés kiterjesztésével a – a Preactor nevű termelésütemező rendszernek is a forgalmazója. Bordás Áron kiemelte szakembereik fontosnak tartják a fiatal tehetségek fejlődését, továbbá, hogy a diákok a legkorszerűbb szoftverekkel tanulhassanak és dolgozhassanak, naprakész tudással rendelkezzenek, ezért is hirdették meg a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal karöltve „Az év SOLID EDGE diák tervezője 2018!” 3D CAD tervezési versenyt értékes nyereményekért. A fődíj havi százezer forintos ösztöndíj egy egész éven át, a második helyezett havi ötvenezer forintos graphIT-Solid Edge ösztöndíjat kap, de a harmadik helyezett Solid Edge haladó tanfolyamon való részvételi lehetőségéért, és az értékes tanfolyami- és tárgynyereményekért is érdemes a középiskolások és nappali tagozatos felsőoktatási hallgatóknak a 3D CAD tervezői versenyben küzdeniük.

A nemzetközi verseny kétnapos döntőjét áprilisban a salgótarjáni Stromfeld-napokra időzítették, a pályázati feltételek és további információk a rendezvény honlapján (www.graphit.hu/azevdiaktervezoje) találhatók.


SALGÓTARJÁN, 2018. JANUÁR 22.

 

A sajtótájékoztatóról készült felvételen (balról jobbra) Bozó János, az SSzC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetője, Gembiczki Ferenc, az SSzC főigazgatója, Bordás Áron, "Az év SOLID EDGE diáktervezője 2018" verseny társrendezőjének, a graphIT Kft. marketing vezetője, s a cég munkatársa, a házigazda iskola egykori diákja, Bodzási Zoltán.

Támogatóink:

 

 

 

A hiányszakmák több mint felét oktatják Nógrád megyében

 

Nógrád megyében a hiányszakmák többségében is el tudták indítani a képzéseket, s új, illetve újraéledő szakmákat is találunk a piaci igényekhez igazított oktatási palettán. Megyénk három városában a Salgótarjáni Szakképzési Centrum irányítása alatt álló kilenc intézményben közel négyezer diák tanul jelenleg a szakképzés keretein belül.

 

Salgótarjánban öt oktatási intézmény, az SSzC Kereskedelmi Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája, a Táncsics Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, a Stomfeld Aurél Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola,, valamint a Borbély Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium segítségével biztosítjuk a szakma, illetve a szakérettségi megszerzését. Megyénkben emellett az ugyancsak a Szakképzési Centrum irányítása alatt álló balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, a Szondi György Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, s a Mikszáth Kálmán Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola továbbá a bátonyterenyei Fáy András Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola nyújt gazdag képzési-oktatási kínálatot a szakképzésben tanulóknak - mondta elöljáróban a Salgótarjáni Szakképzési Centrum főigazgatója.

A beiskolázási adatokat elemezve Gembiczki Ferenc hozzátette: idén hatszáz fölött van a felnőttoktatást választók száma is, ahol is az általános iskolai tanulmányok befejezéséhez is lehetőséget nyújtanak. A jó pap holtig tanul, s bizonyíték erre, hogy idén Nógrád megyében a képzésben résztvevők legidősebbike 68 éves. A Salgótarjáni Szakképzési Centrum irányítása alatt álló intézmények esti képzésein az ápoló, az autószerelő, a CNC-gépkezelő, a hegesztő, a kőműves, a villanyszerelő, festő – mázoló - tapétázó, az asztalos, a kis- és középvállalati ügyintéző, fodrász, a gépgyártás-technológus, a pincér, a szakács, a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a gyakorló ápoló és a mentő ápoló szakmákban is el osztályt tudtak indítani.

-A szakképzésben tanulóknak korszerű tantermek, tanműhelyek állnak rendelkezésükre, a sikeres tanévkezdést pedig több mint százmillió forint értékű fejlesztésekkel, az eszközpark modernizálásával biztosította tagintézményeiben a Salgótarjáni Szakképzési Centrum.

A szaktárca törekvése, hogy a képzőhelyek a hiányszakmákban is biztosítsák a szakemberek utánpótlását, ehhez ösztöndíjat is biztosítunk a képzésekben résztvevők számára. A hároméves szakképzéssel megszerezhető szakmák közül 15, a szakgimnáziumi képzéssel további öt, nevesítve is szerepel a hiányszakmák listáján, ezek több mint felében ugyancsak folyik képzés nálunk- jegyezte meg a főigazgató.

A népszerű szakmák

Nappali tagozaton sokszoros volt a túljelentkezés Salgótarjánban a kereskedelmi iskolába, ahová a vendéglátó ágazat szakgimnáziumi képzését 125-en választották, de háromszor annyian jelentkeztek a hároméves pék-, négyszer annyian a fogadós- és ötször annyian az eladó szakma megszerzésére, mint ahány diákot az iskola fölvehetett. A Borbély Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium leginkább a hegesztő szakmát választók számára volt a legvonzóbb, itt közel háromszoros volt a túljelentkezés, de bőven megteltek az iskolapadok és műhelyek a festő-mázoló és burkoló tanulókkal is. A Stromfeld az informatikai képzéseivel viszi a prímet, a szakiskolai és szakgimnáziumi képzéseire közel százötvenen szerettek volna bejutni, míg a Táncsics szakgimnáziumi képzésére négyszeres volt a túljelentkezés. Ebben az iskolában a szállítmányozás-logisztika, valamint a vállalati ügyintéző és a vendéglátás a legvonzóbb a diákok számára, a Kanizsaiban pedig az egészségügyi ágazat érettségit is adó szakgimnáziumi rendszerű képzésben, valamint az ápolási és egészségügyi asszisztens szakmákban látnak jövőt a diákok.

Balassagyarmaton szintén népszerű az egészségügyi ágazat, a Szent-Györgyiben emellett az irodai informatikusképzés iránt volt a legnagyobb érdeklődés. A Szondiban a szakgimnáziumi képzés keretében indított gépészeti ágazat mellett a gépjármű mechatronikus és a hegesztő, valamint az asztalos szakma viszi a prímet, a Mikszáthban pedig a vendéglátó szakmák mellett a rendészeti pályát emelhetjük ki. Ugyancsak ez utóbbi az erőssége Bátonyterenyén az SSZC Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolájának. Színesíti az oktatási palettát az idei tanévben egyebek közt az is, hogy Salgótarjánban, a Gépipariban újra indítottak gépi forgácsoló-, a Borbély Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fodrász-tanuló osztályt, míg Balassagyarmaton képzéssel és végbizonyítvánnyal akár még fitness-edzőséghez is hozzásegíti diákjait a sikeres testnevelés tagozatot működtető Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola.

 

 

Megyenapon mutatkozott be a szakképzés

Pásztón, a Megye-napra szervezett Közfoglalkoztatási Kiállításon mutatta be képzési kínálatát a Salgótarjáni Szakképzési Centrum. Standunk házigazdája a bátonyterenyei Fáy András Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola volt, az intézmény idén már Zsigmond király városában is indít képzéseket.

 

Nógrád megye önkormányzata immár tizenharmadik alkalommal tartott megyenapot. Kezdetben Szécsény városa adott otthont a rendezvénynek, hisz a megyenapot a Rákóczi-szécsényi országgyűlésének emlékének szentelték, s annak az évfordulójához időzítették. A későbbi esztendőkben vándorprogram lett ebből, s Balassagyarmat és Szentkút is remek helyszínnek bizonyult, idén pedig Pásztó lezárt Fő utcája fogadta a Nógrádi Megye-napra szép számú látogatóközönséget.

A megyenapon több mint ötven település mutatta be kincseit, amelyek a helyi értéktárakból a megyei értéktárba is bekerültek. A Nógrádikumok mellett sátrat vertek mindazok is, akik részt vesznek a közfoglalkoztatási programokban. A munkaügyi központ mellett önkormányzatok, civil szervezetek mutatták be az ennek keretében létrejött értékteremtő munka eredményét. És persze, a mindazon terméket, szolgáltatást, amit ennek segítségével hoztak létre. A kiállítást a Salgótarjáni Szakképzési Centrum sátra nyitotta, bemutatva a Nógrád megyében irányítása alatt álló képzőhelyek szakképzési, illetve szakoktatási kínálatát, s a felnőttképzések során készült termékeket, fonott kosarakat, rongyszőnyegeket. Az SSzC standjához kapcsolódóan, házigazdaként a bátonyterenyei Fáy András Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola vezetői, munkatársai vertek sátrat és a Pásztón és Bátonyterenyén elérhető képzésekben külön is eligazították az érdeklődőket.

Az idei Nógrádi Megye-nap a változó időjárás ellenére is szép számú közönséget vonzott a kiállításokkal és koncertekkel, így a szakképzésben rejlő lehetőségeknek remek bemutatkozási alkalmat biztosított a fiatalok és a felnőttek számára.

 

Okos tantermet kap a Tácsics

 

Harminc tanulói és tanári használatba kerülő tablettel, valamint egy speciális táblával úgynevezett Smart, azaz okos tantermet alakított ki a Salgótarjáni Szakképzési Centrum az irányítása alatt működő Táncsics Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskolában.

A megyében első, s még országosan is úttörőnek tekinthető oktatóbázist saját forrásból, nyolcmillió forintos költséggel alakította ki a Salgótarjáni Szakképzési Centrum, az informatikai fejlesztés a művelt és igényes szakemberek képzését támogatja.

A digitális társadalom kihívásaira felelő oktatóbázis a tanórai foglalkozásoknak, szakköröknek és a versenyekre felkészítő foglalkozásoknak az eredményességét segíti. Tervezhető vele teljes tanóra, menthető, többször felhasználható és változatos tanórák segítik itt az oktatást. A Samsung Smart Scool alkalmazásba beilleszthető kép, videó, szöveg és zene, s előállítható rajta kvíz, totó, kérdés-válasz, párosítás, online csoportmunka vagy, házi feladat alkalmazás. A Smart tantermet ünnepélyes keretek közt szeptember 27-én vehetik birtokba a diákok.

 

 

Robotinvázió Salgótarjánban

Robotok működésével ismerkedhetnek meg azok, akik szeptember 29-én a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziumába és Szakközépiskolájába látogatnak. A Kutatók éjszakája programsorozathoz kapcsolódva 17 órától Baranyiné Kovács Zsuzsa és Szerző István informatika-tanárok és az informatika-ágazatban tanuló szakgimnazista tanítványaik a robotok programozásával ismertetik meg az érdeklődőket. Bemutatót tartva többek közt egy olyan pályán is, ahol a robotok a színeket is felismerik – tájékoztatta rádiónkat Győri Andrea, az intézmény gyakorlati oktatásvezetője. A Játéktól a mesterséges intelligenciáig címmel hirdetett programra a TIT szervezésében bárnai, ceredi és karancslapujtői diákok részvételére számítanak a „Közgé”-ben, további jelentkezők a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat megyei szervezetének honlapján regisztrálhatnak.

 

 

Nógrádi szakiskolák az Európai Diáksport Napon

 

Mi lenne, ha minden gyermek sportolhatna és játszhatna az iskolában? Mi lenne, ha Európában minden iskola szánna egy napot a sport megünneplésére? Segítené ez a diákokat abban, hogy elinduljanak az egész életen át tartó testmozgás és egészség felé vezető úton?

A Magyar Diáksport Szövetség szerint erre csak igen lehet a válasz, hiszen számos kutatás igazolja, hogy a rendszeres mozgás javítja a diákok egészségét és segíti őket a jó tanulmányi eredmények elérésében. Az iskolai hangulatra is kedvező hatással vannak a vidám, társas befogadást segítő csapatjátékok, s az Európai Diáksport Nap miközben alkalmat ad az élményközpontú, örömteli mozgásra, felhívja a figyelmet az iskolai testnevelés és sport jelentőségére, az élethosszig tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen egészségre.

A pénteken Európa szerte megrendezésre kerülő diáksport nap eseményeihez megyénkben a Salgótarjáni Szakképzési Centrum irányítása alatt álló salgótarjáni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola valamint a balassagyarmati Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola is csatlakozik. A „Szent-györgyisek” a 2017 méteres idei standard távot az Ipoly gátján futják, míg a „keriseknél” az összes diák elrajtolva az iskolájuk körül köröz, majd röplabda-, és futball házibajnoksággal kapcsolódik az európai kezdeményezéshez, amely tavaly már húsz országban 1,5 millió diákot ért el.

 

 

Go to top