Bemutatkozás

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósuló GINOP-6.2.3-17-es kódszámú pályázaton, vissza nem térítendő 550 millió forintos támogatást nyert. A támogatás mértéke 100%. A projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás kezeléséhez a helyi feltételrendszer kialakítása, a korai iskolaelhagyás arányának 10% alá csökkentése, a HÍD Programban és a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele. A projekt 2018-2020 között valósul meg a salgótarjáni, balassagyarmati valamint a bátonyterenyei tagintézményeinkben.

A pályázat három fő tevékenység köré („Módszertani fejlesztések és együttműködések”, „Intézményfejlesztés”, „Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés”) szerveződve segíti a problémák megoldását, több oldalról támogatva a szakképzés fejlesztését. Közvetlen célcsoportjai a Szakképzési Centrumunkhoz tartozó iskolák vezetői, irányítói, pedagógusai, nem utolsósorban a szakképző intézmények tanulói. A fejlesztés eredményeként csökkenthető a lemorzsolódás, a tanulók korai iskolaelhagyása. A megvalósítás során a 9-10. évfolyamos tanulók körében alapkészség-felmérés, értékelés alapján, 6 fős csoportokban zajlik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók alapkompetenciáinak fejlesztése. A projekt időszakában tanulói életpálya-építési programok, szabadidős programok, mentori szolgáltatások és a vállalkozói készségek fejlesztését segítő tevékenységek kerülnek megvalósításra. A projekt további célja a tananyagok alkalmazását célzó képzések biztosítása pedagógusok számára, valamint az alternatív kísérleti pedagógiai módszerek bevezetése (a készségfejlesztésre épülő matematikaoktatás, a programozás és robotika oktatási rendszerére épülő informatika kísérleti pedagógiai programja) alkalmazásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. A projekt keretében kialakításra kerül egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, amely egy olyan nyitott közösségi tér, ahol az elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC megmunkálás, varrás, famegmunkálás területen használható technológiák mindegyike jelen van, egymással kombinálható módon. A műhely nem ipari jellegű, a projekt alapú oktatás lehetőségét biztosítja, helyet ad a saját motivációból eredő kísérletezésnek, ahol egyedi, gyors prototipizálás és oktatás zajlik. A kollégiumban lakó tanulók számára a szabadidő hasznos eltöltését biztosító közösségi terek, konditerem, szabadidő szoba és új könyvtár kialakítására kerül sor.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések hozzájárulnak a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javításához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének és továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.

sszclogo4

© 2018 HG